Биологично пречистване на отпадните води

Ефективно решение за битовите пречиствателни станции за отпадни води е биологично пречистване. То се базира на естествен процес. В него се използват бактерии и други микроорганизми, които се хранят с органичните отпадъци във водите, получени от промишлената и битовата дейност на човека.

Биологични пречиствателни станции за отпадни води

Благодарение на изследванията в областта на биологията и биохимията, учените достигат до резултати, които им помагат да оптимизират ефективността в дейността на битовите пречиствателни станции, работещи на биологична основа. Използването на биологичните пречиствателни станции все повече се разширява по целия свят. Причината за това е, че технологията е екологично чиста, по-икономична и ефективна в сравнение с други познатите, които разчитат на механични или химични процеси.

Разграждане на органичните вещества

Пречистването на биологичните отпадни води е процес, при който  се осъществява разграждането на органични вещества. Биологичната обработка на замърсените отпадни води  разчита на бактерии и други микроорганизми. Отпадните води обикновено са богати на разнообразни органични вещества, като боклук, отпадъци и остатъци от храни. Целта е да се създаде система, в която резултатите от разлагането лесно се събират и се постига правилното им изхвърляне. Биологичното пречистване включва аеробни и анаеробни процеси. Аеробен е процесът, при който присъства кислород, обратното при анаеробния кислородът липсва. Учените са успели да контролират и усъвършенстват както аеробните, така и анаеробните биологични процеси, за да постигнат оптимално извеждане на органични вещества от отпадните води.

Аеробно пречистване на отпадни води

Аерацията осигурява кислород на полезните бактерии и други организми, тъй като те разграждат органични вещества в отпадните води.
Аеробното пречистване на отпадни води включва: септични или аеробни резервоари и окислителни канавки; аериране на повърхността и пръскане; активирана утайка; окислителни канавки, филтри и аеробно храносмилане.  Наред с това дифузната система за аерация може да се използва за увеличаване на преноса на кислород и минимизиране на миризмите при пречистване на отпадните води.

Активиране на утайка

Пример за метод на аеробно биологично пречистване е процесът на активирана утайка. Този процес се използва широко за вторично пречистване както на битови, така и на промишлени отпадни води. Той е подходящ за потоци от отпадъци с високо съдържание на органични или биоразградими вещества. Широко използван е при третирането на битови отпадни води, както и при отпадъчни води, генерирани от предприятия от хранителната промишленост, като преработка на месо и предприятия, генериращи отпадъци, съдържащи въглеродни молекули.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *