Информация при подбор на персонал

Информация при подбор на персонал Разберете възможно най-много за компетентността на кандидата (опит, образование, способности), за отношението му към работата (ентусиазъм, предпочитания, цели), за

Read more

Ниво на емоционална интелигентност – как да го подобрим?

Станете по-осъзнати Една от първите стъпки към използването на умения за емоционална интелигентност на работното място е да практикувате да разпознавате собствените си емоции.

Read more